top of page

Innovation by THREAD - Innovationsutbildningar

För vem?

Utbildningar för dig som vill öka din egen, ditt teams eller din organisations innovationskraft. Har ni olösliga problem? Eller försöker ni lösa problem på samma sätt om och om igen? Är alla engagerade i att driva organisationen framåt eller har det uppstått en polarisering där några är "för" idérika och andra bromsar? Det är inte ovanligt att man som individ, team eller organisation har ett överslag antingen åt det kreativa eller det analytiska hållet och då har behov av stärka upp den andra sidan och bygga kapacitet att få ut faktiska värden. Innovation kan förresten ske på allt ifrån strategisk ledningsnivå till operativt arbete.

Varför ska du investera i det här?

Att investera i människors innovationsförmåga är att investera i framtiden.  Att få medarbetare att engagera sig i att utveckla företaget ger både effekten att fler perspektiv och mer kompetens ger bättre lösningar och att engagemanget och känslan av tillhörighet stärks. 

Praktisk information

Samtliga utbildningar kan antingen hållas i våra fina lokaler på Kungsholmstorg, hos dig eller på distans. Beroende på vad som passar dig bäst. Om det är att ha en utbildning i samband med en konferensresa så går det också att ordna. I utbildningarna jobbar vi med konkreta verktyg för innovation som t.ex. Double Diamond, Business Model Canvas och Value Proposition Canvas. Det är mer praktik än teori även om allt är förankrat i teori.

 

Kursledare: Maria Idebro

Varför ska du välja just en av de här utbildningarna?

Om du söker något som är pragmatiskt och hands-on. Maria är Civilingenjör i Farkostteknik i grunden och har erfarenhet av allt ifrån stora företag som Scania och Ericsson, myndigheter, kommuner och start-ups. Hon är van att anpassa efter situation. Hon är både kreativ och analytisk och kan därför stärka er där det behövs. Hon har praktisk erfarenhet av att införa innovationsprocesser och jobba operativt med innovation. Alla utbildningarna utgörs av ett baspaket av verktyg och workshops men an anpassas efter era behov. Inspiration och personligt engagemang garanteras.

Utbildningar för dig som individ, ditt team eller din organisation

Individ

Personliga innovationsutbildningar för dig som har någon av följande utmaningar:

- En idé du vill utveckla

- Ett problem du vill hitta nya lösningar till

- Du vill utveckla din egen innovationsförmåga

- Du leder ett team eller en organisation som behöver bli mer innovativa

[1] Snorkling - innovation - utbildning -  individ

4 timmar vid ett tillfälle

Innehåll:

1. Idégenerering

2. Idéanalys

[2] Djupdykning - innovation- utbildning - individ

2 timmar vid 4 tillfällen + uppgifter att göra mellan varje tillfälle

Innehåll:

Tillfälle 1. Idégenerering 

Tillfälle 2. Idéanalys

Tillfälle 3  & 4. Vi jobbar konkret med utmaningar från din verklighet

Team

För dig som har ett team som du vill engagera mer i att:

- Utveckla tjänster

- Utveckla verksamheten

- Lösa problem 

[3] Snorkling - innovation - utbildning -  team

4 timmar vid ett tillfälle

Innehåll:

1. Idégenerering 

2. Idéanalys

[4] Djupdykning - innovation - utbildning - team

2 timmar vid 4 tillfällen + uppgifter att göra mellan varje tillfälle

Innehåll

Tillfälle 1. Idégenerering

Tillfälle 2. Idéanalys

Tillfälle 3  & 4. Vi jobbar konkret med utmaningar från er verklighet

Organisation

För dig som driver en organisation som har ett behov av att engagera medarbetarna mer i att utveckla företaget. T.ex. för att bli mer agila och kreativa.

[5] Öka innovationskraften i din organisation

 

Steg ett i att öka innovationskraften och medarbetarengagemanget i hela organisationen är är en nulägesinventering och behovsanalys.

 

Utifrån aspekterna:

1. Vad det är ni vill uppnå med att öka innovationskraften 

2. Struktur för innovation

2. Kultur för innovation

3. Hur engagerade är medarbetarna i företagets utveckling idag

4. Företagets utmaningar

5. Omvärldsanalys - Hur ser det ut i branschen 

Resultatet blir ett konkret upplägg för hur du steg för steg kan jobba med att öka innovationskraften i just din organisation. 

Maila intresseanmälan till maria.idebro@thread.se!

bottom of page